• + 500 sets
  • Nieuwe/retired sets
  • Verzenden vanaf €7
  • Lage prijs voor 20d
   

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die betrekking hebben op de huur van de Lego set(s) tussen de huurder en Joost Tack (verhuurder).

Afwijkingen op de algemene voorwaarden kunnen enkel indien ze schriftelijk overeen gekomen zijn tussen de huurder en Joost Tack.

De huurprijzen worden steeds inclusief BTW getoond en gelden voor een normale huurperiode van 20 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Verlenging kan maximaal tot 1 maand aan dezelfde huurprijs, tenzij anders overeengekomen.

   Concreet: de normale huurprijs is bijvoorbeeld 20 euro voor 20 dagen en de huurder wil de huur met minimum een week verlengen dan wordt er 10 euro bij de huurprijs gerekend.

De waarborg kan altijd teruggevraagd worden door de huurder, mits elke huur van de huurder correct afgesloten is. Dit betekent dat de gehuurde set(s) in zijn originele vorm, zonder schade, tijdig en compleet terug gebracht dient te worden. Afwijkingen hierop worden aangerekend ten koste van de huurder en in mindering gebracht van de waarborg. Hierbij wordt gekeken wat de prijs (confirm Bricklink) is om de set(s) terug in zijn originele vorm te krijgen inclusief de mogelijke verzendingskosten. Enkel originele Lego stukken kunnen als vervanging gebruikt worden en dit enkel na toestemming van Joost Tack.

Het nakijken of de set(s) compleet is terug gebracht wordt enkel en alleen uitgevoerd door Joost Tack. Enkel na zijn toestemming wordt de huur afgesloten en kan de waarborg teruggevraagd worden door de huurder. De huurder wordt van het afsluiten van de huur elektronisch op de hoogte gesteld.

   Concreet: de set(s) blijven altijd eigendom van Joost Tack, worden ze door de verhuurder niet terug bezorgd, onvolledig of beschadigd terug bezorgd dan dient een billijke schadevergoeding door de huurder betaald te worden, vandaar de waarborg.

De huurder dient een huurovereenkomst te ondertekenen waarin staat dat bij het niet terugbrengen van de gehuurde set(s), uiterlijk 1 maand na het verstrijken van de huur, de huurder zich er toe verbindt de set(s) aan te kopen voor een bedrag gelijk aan de waarde van de set(s). De huurder wordt hiervan electronisch en telefonisch verwittigd van zodra de normale huurperiode afgelopen is.

De huurder dient de set(s) steeds zelf op te halen bij Joost Tack en ook op dit adres terug te bezorgen. De set(s) worden altijd door Joost Tack op hun volledigheid gecontroleerd en ook meegeven aan de verhuurder met de garantie dat de set(s) voor 99,9% compleet is.

Tijdens de huur is de huurder ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde set(s) alsook aan de eventuele schade toegebracht door de gehuurde set(s).

De betaling van de huurprijs kan vooraf via overschrijving of ter plaatsen via cash, payconiq of PayPal (+5%) betaald worden.

Privacy beleid

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in de databank van huurSets.
Het tonen van de identiteitskaart kan gevraagd worden bij het afhalen van de reservatie.
voornaam, familienaam, adresgegevens, telefoon en email adres (deze gegevens worden gebruikt voor contact)
Bankrekeningnummers en wachtwoorden worden beveiligd en niet zichtbaar bewaard in de databank.
Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden en bevinden zich in een beveiligd datacenter.

 

Joost Tack
Eljosoft
huurSets
Passie voor blokjes (bricklink)
9880 Aalter
BE 0676.338.933